Milá sestro země,

v náboženství jsme si povídali o encyklice Laudato si, kterou napsal papež František, a o tom, co se děje naší Zemi. Nakreslili jsme společný plakát SESTRA ZEMĚ VOLÁ KE MNĚ, kde jsme se snažili zachytit problémy, které ohrožují naši Zemi a také lidi, kteří na Zemi žijí. Na druhý společný plakát MY ODPOVÍDÁME jsme nakreslili, co dobrého se pro Zemi dělá, co děláme my nebo co bychom mohli dělat. Na závěr hodiny jsme se společně pomodlili Modlitbu za naši zemi, kterou se můžete také pomodlit – najdete ji na konci encykliky Laudato si.

IMG_1210

IMG_1218

Děti z náboženství Petrovice u Karviné